Jäsentiedote 2 2022.doc (82944)

Lisätty: sunnuntai 28.8.2022

Tärkeä tiedote!

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa. Jos jäsenet tai osa heistä on luonnollisia henkilöitä, on jäsenluettelon samoin kuin yhdistyksen muidenkin henkilörekisterien pitämiseen sovellettava myös henkilötietolain säännöksiä. Jäsenluetteloon merkitään vain jäsenen nimi ja kotipaikka.
Nämä tiedot muodostavat sen varsinaisen jäsenluettelon, johon kaikilla yhdistyksen jäsenillä on yhdistyslain mukaan oikeus tutustua. Yhdistykset pitävät tarkoituksestaan ja toiminnastaan johtuen jäsenrekisterin ohella usein muitakin henkilörekisterejä kuten esim. asiakasrekisteriä ja rekisteriä koulutus- tms. tilaisuuksiin osallistuneista. Erilaiset toiminnalliset tarpeet määräävät rekisterinpidosta.

25.05.2018 voimaan astuvan lain mukaan rekisteriseloste on oltava jäsenten nähtävillä.

 

Rekisteriseloste.pdf (424438)